Coaching is een andere mogelijkheid om een transformatieproces in te gaan. Ook hier sluit de coach aan bij waar de gecoachte nu is in zijn of haar ontwikkelingsproces. Door het stellen van gerichte vragen over dat wat bij de gecoachte speelt, genereert de coach bewustzijn over bijvoorbeeld vaste patronen (overtuigingen) in het denken, voelen en willen. Vervolgens daagt de coach de gecoachte uit en ondersteunt hem of haar om keuzes te maken en daarvoor ook verantwoordelijkheid te nemen. Aan de basis hiervan ligt een wezenlijk andere manier van kijken naar jezelf en de wereld om je heen: ieder mens is uniek en heeft potentieel. Transformatie is in essentie het bevrijden van dit potentieel. Het doel van coaching is de gecoachte in contact te brengen met zijn eigenheid en kracht om zo zijn vermogen tot zelfsturing te vergroten.

In een coachtraject worden vergelijkbare vragen als tijdens readingsessies verder uitgewerkt tot concrete acties en vervolgstappen.