Organisatiereading is een (diagnostisch) instrument, dat voor medewerkers, leidinggevenden, teams en organisaties de weg vrijmaakt om een transformatieproces in te gaan. Deze manier van werken is uiterst effectief bij vraagstukken die betrekking hebben op persoonlijke groei en groeps- of organisatie-ontwikkeling.

Reading is het waarnemen van energievelden en energieniveaus. Door af te stemmen op de energie (frequentie) van de persoon die gelezen wordt, verkrijgt de reader zowel informatie over overtuigingen (denk- en gedragspatronen) als informatie over unieke vermogens, dromen en passies. Wat essentieel is, is dat de informatie aansluit bij waar iemand nu zit in zijn proces. Het benoemen van díe informatie geeft een diep gevoel van (h)erkenning, helderheid én inzicht. Diegene die de reading ontvangt, ervaart een wezenlijk contact met zichzelf en daarmee met zijn potentieel!

Naast een persoonlijke reading is het ook mogelijk om groepen te readen en een reading op organisatieniveau te laten uitvoeren.