Sinds 1 januari 2004 biedt het UWV werkzoekenden de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over hun reïntegratie ofwel terugkeer naar betaald werk. Dit kan middels een Individuele Reïntegratie Overeenkomst, ook wel IRO genoemd.

Moniek Hoekstra Coaching & Organisatiereading (MHCO) is een, door het UWV erkend, reïntegratie-bedrijf dat zich specifiek richt op hoger opgeleide dertigers en veertigers (WO, HBO+).

Onze werkwijze is subtiel, praktisch en onconventioneel. Ze is bedoeld voor diegenen, die vanuit hun hart willen leven én werken. Diepgang, creativiteit en helderheid zijn hierbij het vertrekpunt.

Elk IRO-traject wordt volledig afgestemd op en ingericht naar de behoefte van de werkzoekende, waarbij gebruik wordt gemaakt van de instrumenten coaching & organisatiereading.

Binnen de, door het UWV gestelde termijnen, vindt jaarlijks meer dan 80% van onze cliënten een passend en duurzaam dienstverband.

Onze cliënten zijn zeer tevreden over onze dienstverlening en geven ons gemiddeld een 8,3. (Bron: www.blikopwerk.nl)