Onderzoek* in Nederland wijst uit dat meer dan 50% van alle managers last heeft van burn-out verschijnselen en depressie. Onder medewerkers is het percentage meer dan 30%. Deze cijfers zijn veelzeggend. Ze vormen het angstwekkende resultaat van alle veranderingsprojecten die organisaties gedurende de laatste tientallen jaren overspoeld hebben. Zo langzamerhand dringt het besef door dat voortdurend veranderen, in combinatie met nog sneller, harder en efficiënter werken, niet de oplossing is. We zijn toe aan iets dat wezenlijk verder gaat dan verandering: transformatie.

Letterlijk betekent transformeren de vorm ontstijgen, zoals een rups zich ontpopt tot een vlinder. Een mens die transformeert, krijgt toegang tot zijn potentieel en wordt meer zichzelf. Concreet betekent dit het loslaten van je oude - door opvoeding en cultuur ingegeven - overtuigingen (lees: denk- en gedragspatronen) en bewust gebruik gaan maken van je vrije wil om NU zelf je gedrag te bepalen.

Transformatie is een volstrekt natuurlijk proces, dat echter alleen maar kan ontkiemen in de juiste voedingsbodem. Hiervoor bieden organisatiereading en coaching uitstekende mogelijkheden.

*Onderzoek UWV

Uitleg over transformeren